Story

2008/Dec/06วันนี้ลองค้นหาชื่อตัวเองจาก google เล่นๆ
ชื่อที่ใช้ใน Internet ... peach_a_ja (พีชอะจ้า)
เจอเว็บแปลก ๆ มากมาย ซึ่งมีชื่อเราติดอยู่ด้วย
พร้อมกับบทความบทนึงที่เขียนไว้นานมาแล้ว

ก็ตลกดี

เป็นบทความที่เคยใส่ไว้ใน peach-a-ja.com ที่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว
มีคนเอาไปแปะไว้ในเว็บบอร์ดบ้าง เว็บธรรมะบ้าง hi5 ก็มี

เลยเอามาแปะที่ hi5 ตัวเอง
เพื่อแบ่งปันให้คนที่รู้จักเราจริงๆ และเรารู้จักจริงๆ ได้อ่าน

ขนาดคนที่ยังไม่รู้จักกัน .... ยังเคยได้อ่านเลย

:-P


อ่านเลยแล้วกันนะขอรับ :-)


.................................


ยึดมั่น .. ถือมั่น


ทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา
บางครั้งก็เกิดจากเพราะเรายึดมั่น ถือมั่น

ยึดมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้ เป็นของเรา 

ยามกิเลสบังตา บังใจ
คนเรามักจะลืมไปว่าเราเกิดมาก็ตัวเปล่า
และเมื่อต้องจากโลกนี้ไป ก็จากไปอย่างตัวเปล่า

ไม่มีใครพกอะไรติดตัวยามเกิด
ไม่มีใครพาอะไรติดตัวไปได้ยามตาย 

แต่ขณะที่เรามีชีวิต มีลมหายใจ
เรากลับพยายามสรรหาอะไรมากมายมาแต่งเติมชีวิต 

การยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งของ
ยังไม่ทำให้ทุกข์เท่ากับยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งมีชีวิต

เพราะสิ่งของอาจอยู่กับเราไปได้ตราบนานเท่านาน
จนกว่าเราจะเบื่อสิ่งของนั้น
หรือแม้ว่าสิ่งของอาจเสื่อมโทรมไปตามสภาพ ตามกาลเวลา
แต่บางที เรายังพอจะมีโอกาสได้เห็นซากปรักหักพังได้บ้าง

 แต่กับสิ่งมีชีวิต .. ไม่จากเป็น ก็จากตาย 

คนบางคน ยึดมั่นกับใครอีกคนมากจนเกินไป
จนลืมไปว่าคนนั้นก็มีหัวใจ มีเลือดเนื้อ มีความรู้สึก

จนลืมไปว่าคนนั้นอาจไม่อยากจะยึดมั่นเราเข้าไปไว้ในชีวิตเค้า
จนลืมไปว่าคนนั้นอาจอยากจะยึดเราไว้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว
ไม่ใช่อยากจะยึดไปจนตลอดชีวิต 

คนบางคน ยึดมั่นกับใครอีกคนมากจนเกินไป
จนลืมไปว่าคนนั้นก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิต
ที่ย่อมมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เท่ากับคนธรรมดาทั่วไป
จนเมื่อใครคนนั้นต้องจากไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม
ทำให้เกิดอาการรับไม่ได้กับความจริงที่เกิดขึ้น 

สิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้คลายทุกข์ได้ก็คือการปล่อยวางซะบ้าง

อย่าเอาใจ เอากาย ไปยึดมั่น ถือมั่น กับอะไรจนเกินไป
เพราะทุกอย่างย่อมสามารถเสื่อมสลายได้ตามกาลเวลา
เพราะทุกอย่างย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม 

อย่าเอาใจเอากายไปผูกกับอะไรที่ไม่ใช่ของเรา
เพราะซักวันสิ่งนั้นต้องจากเราไปอยู่ดี
ไม่ช้า .. ก็เร็ว

 

 PeAcH_a_Ja
View full profile